Luật Trọng Tín
Tag: thủ tục thành lập chi nhánh công ty
Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty

0

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp bao gồm cả chức ...

Chi tiết +