Sở hữu trí tuệ
Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại

0

Nhượng quyền thương mại (Franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch ...

Chi tiết +
Xin cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc

Xin cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc

0

Trước khi tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm âm nhạc với các mục đính kinh doanh (không thuộc trường hợp không phải xin phép và trả phí theo quy định) thì tổ chức, cá nhân cần ...

Chi tiết +
Khiếu nại sở hữu trí tuệ

Khiếu nại sở hữu trí tuệ

0

Khiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ là nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng được bảo hộ phù hợp với các qui định của pháp luật hiện hành trước ...

Chi tiết +
Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

0

Hiện nay, trên thực tế có rất nhiều nhãn hiệu đã đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu). Tuy nhiên, vì nhiều lý do chủ sở hữu ...

Chi tiết +
Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tác phẩm âm nhạc

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tác phẩm âm nhạc

0

Trước khi tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm âm nhạc với các mục đính kinh doanh (không thuộc trường hợp không phải xin phép và trả phí theo quy định) thì tổ chức, cá nhân cần ...

Chi tiết +
Xử lý vi phạm nhãn hiệu

Xử lý vi phạm nhãn hiệu

0

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và đặc biệt việc vi phạm nhãn hiệu là một trong các vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến uy tín thương hiệu của doanh nghiệp cũng như lợi ích ...

Chi tiết +
Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

0

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như ...

Chi tiết +
Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế

0

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm thông qua hình thành một cơ cấu hoặc chất mớ hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật ...

Chi tiết +
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

0

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu ...

Chi tiết +
Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu

0

Có thể nói, nhãn hiệu là một trong những tài sản vô hình nhưng lại có một giá trị hữu hình đặc biệt lớn trong hoạt động kinh doanh thương mại của mỗi doanh nghiệp. Theo luật ...

Chi tiết +
Call Now Button