Thủ tục cấp sỏ đỏ

Thủ tục cấp mới sổ đỏ được đánh giá là rất phức tạp và mất rất nhiều thời gian của Quý khách hàng. Nhằm giúp quý khách hàng giảm bớt thời gian tìm hiểu về thủ tục,  Luật Trọng Tín xin giới thiệu về trình thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp mới sổ đỏ lần đầu như sau:
I. Trình tự thủ tục:
Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có mảnh đất;
Bước 2: Thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế và lệ phí);
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
II. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:
1) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);
2) Giấy tờ chứng minh việc quản lý sử dụng ổn định mảnh đất;
3) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng ( trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (nếu có);
4) CMTND, Hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất;
5) Văn bản uỷ quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có).
6) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).
III. Thời gian thực hiện: 
Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thời gian giải quyết không quá 30 ngày).

Bình luận

Call Now Button