Tư vấn về thuế
Tư vấn pháp luật thuế giá trị gia tăng

Tư vấn pháp luật thuế giá trị gia tăng

0

Các mức thuế suất thuế Giá trị gia tăng Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế ...

Chi tiết +
Tư vấn thuế cho văn phòng đại diện nước ngoài

Tư vấn thuế cho văn phòng đại diện nước ngoài

0

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Thương mại 2005 thì thương nhân nước ngoài có quyền thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, văn phòng đại diện chỉ được thực ...

Chi tiết +
Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp

Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp

0

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ) x Thuế suất Kể từ ngày ...

Chi tiết +
Tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn nước ngoài

Tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn nước ngoài

0

Thuế là một công cụ quan trọng để Nhà Nước tăng nguồn thu ngân sách cũng như quản lý và hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong nền kinh tế. Thuế cũng đồng thời là nghĩa vụ của ...

Chi tiết +
Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

0

Trong hoạt động của doanh nghiệp, các phần chi trả cho nhân viên chiếm một phần không nhỏ trong ngân sách. Để thuận lợi cho quá trình thu thuế thu nhập cá nhân, pháp luật đã quy ...

Chi tiết +
Call Now Button