Tag: Cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Giấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm

0

Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần phải Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn ...

Chi tiết +
Call Now Button